001 Mrągowo ul Bohaterów Warszawy 4, szkoła

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 001
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:   budynek szkoły
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Bohaterów Warszawy 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
7685
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:  
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Trójkondygnacyjny rozmieszczony na planie zbliżonym do litery L. Do jednej ściany szczytowej dostawione współczesne skrzydło. Fasada piętnastoosiowa. Otwory okienne pierwszej kondygnacji większe od pozostałych. Wszystkie otwory okienne zamknięte odcinkowo. W piątej i jedenastej osi ryzalit mieszczący w pierwsze kondygnacji drzwi umieszczone w ostrołukowym, wgłębnym portalu. Powyżej okna klatki schodowej. Dwa ryzality flankują wydatniejszy, centralny ryzalit umieszczony od szóstej od dziesiątej osi. Ryzalit nieznacznie wyższy od fasady. Okna trzeciej kondygnacji wyższe. Przedzielone tynkowanymi płycinami. Otwory zamknięte ostrołukowo.. Nad osią środkową  trójkątny, schodkowy szczyt. Wewnątrz  dwa ostrołukowe okna nad nimi zegar. Dostępna ściana szczytowa czteroosiowa. Okna zamknięte odcinkowo. Otwory elewacji tylnej zamknięte odcinkowo. W elewacji ryzalit. Budynek z dachem wielopołaciowym, kryty dachówka ceramiczną. W połaciach lukarny.

12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest