002 Mrągowo ul Brzozowa 7, wieża widokowa

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 002
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:   wieża widokowa
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Brzozowa 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1431
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:  
A-3063 z 5.03.1990 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 1898 roku. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Obiekt na planie zbliżonym do koła.  Partia dolna szersza w formie wysokich szkarpujących arkad zamkniętych łukiem pełnym. W niej drzwi oraz okna zamknięte łukiem pełny, ujęte opaskami. Cześć szersza w górnej partii ceglana, nieotynkowana podzielona lizenami te zwieńczone sterczynami. Szersza cześć tworzy taras. Węższa na planie regularnego koła. W jej dolnej i górnej części okna zamknięte łukiem pełnym. Wieża zwieńczona gzymsem arkadkowym. Nad nim krenelaż.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest