003 Mrągowo ul Brzozowa 3, cmentarz prawosławny

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 003
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:   cmentarz prawosławny
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Brzozowa 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
466 (1157)
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:  
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Cmentarz położony na stoku wzgórza po południowej stronie ul Brzozowej. Założony w XX w. Ogrodzony siatką metalową na betonowych słupach z betonową podmurówką. Cmentarz założony na planie rombu, układ grobów rzędowy wzdłuż linii północ - południe.  Najstarszy zachowany nagrobek wg dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie: 1945 r. - niezlokalizowany. Najstarszy zachowany nagrobek zlokalizowany:  Prokop Kukawski zm. 1950 r. Powierzchnia całkowita cmentarza: ok. 0,04 ha. Groby: nagrobki betonowe, lastrikowe lub kamienne, w części przypadków z metalowymi krzyżami. Teren cmentarza porośnięty drzewostanem liściastym z pojedynczymi tujami. 12. Stan zachowania zabytku: 
Układ całości czytelny, kwater –czytelny, mogił – czytelny. Część nagrobków nieczytelna.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest