004 Mrągowo ul Brzozowa 5, cmentarz ewangelicki

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 004
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku:   cmentarz ewangelicki
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Brzozowa 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
463
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
3639, z dn. 5.03.1986
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Cmentarz dawny, zamknięty. Założony w XIX w. Położony na wzgórzu między ulicami Brzozową i Spacerową. Najstarszy zachowany nagrobek wg dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie: Johann Fimnik (7.12..1842-18.01.1878) - niezlokalizowany. Powierzchnia całkowita cmentarza: ok. 1,9 ha. Cmentarz ogrodzony siatką metalową na betonowych i metalowych słupach. Kwatery rodzinne w układzie rzędowym północ-południe oraz pojedyncze groby zajmują całą przestrzeń cmentarza. Groby: nagrobki betonowe z kamiennymi lub żeliwnymi epitafiami, lub żeliwnymi, odlewanymi krzyżami. Teren cmentarza porośnięty drzewostanem liściastym z pojedynczymi świerkami. W północno zachodniej części cmentarza zachowała się betonowa cembrowina niewielkiej fontanny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Układ całości czytelny, kwater – częściowo czytelny, mogił – częściowo czytelny. Z większości grobów zachowały się jedynie elementy betonowe i kamienne. Większość kwater rodzinnych pozbawiona jest ogrodzeń, z których zachowały się podmurówki.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest