006 Mrągowo ul Brzozowa, cmentarz wojenny

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 006
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cmentarz wojskowy
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Brzozowa
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
--
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A 3640/86

10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Cmentarz wojskowy, zamknięty. Założony w początku XX w. Położony na stoku wzgórza, na wschodnim skraju cmentarza ewangelickiego przy ul Zwycięstwa. Teren cmentarza wojskowego na planie wydłużonego po osi północ-południe prostokąta, ogrodzony współczesnym, metalowym ogrodzeniem z płaskownika i prętów zbrojeniowych. W zachodniej części znajdują się dwa rzędy betonowych stel (po ok. 37 w rzędzie) z epitafiami żołnierzy zmarłych przed I wojną światową i poległych podczas tej wojny. Do stel w centralnej części cmentarza prowadzą schody z bloków kamiennych. W północno wschodniej części cmentarza – pojedynczy betonowy nagrobek bez epitafium. Z pierwotnej zieleni zachowały się cztery klony i brzoza przy zachodnim i północnym ogrodzeniu.
12. Stan zachowania zabytku: 
Układ całości czytelny, kwater – częściowo czytelny, mogił – częściowo czytelny. Groby poza dwoma rzędami stel i pojedynczym nagrobkiem betonowym w północno wschodniej części cmentarza – nieczytelne
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Małgorzata Karczewska  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest