007 Mrągowo ul Chopina 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 007
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Chopina 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany na przełomie XIX i XX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. W pierwszej kondygnacji w pierwszej osi trójosiowej fasady znajduje się dwuskrzydłowa brama. Wszystkie otwory zamknięte są płasko i ujęte opaską. Kondygnacje rozdzielone są płaskim gzymsem kordonowym. Między oknami drugiej kondygnacji przebiega gzyms międzyokienny. Fasadę zamyka gzyms wieńczący. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu umieszczona jest trójosiowa facjata z półokrągłym świetlikiem nad osią środkową Facjatę przykrywa dach wielopołaciowy z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Cechy pierwotne i wystrój budynku mogły zostać zatarte podczas remontów.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest