008 Mrągowo ul Chopina 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 008
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Chopina 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany na przełomie XIX i XX w. z zatartymi cechami stylu, murowany z cegły, otynkowany, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Dwukondygnacyjny z trójosiową fasadą i użytkowym poddaszem. Pierwotny układ zachował się jedynie w drugiej kondygnacji. W centrum pierwszej kondygnacji umieszczone są drzwi prowadzące na klatkę schodową. Kondygnacje rozdziela płaski gzyms kordonowy. Okna drugiej kondygnacji ujęte są niepełną opaską oraz gzymsem międzyokiennym. Wszystkie otwory zamknięte są płasko. Fasadę zamyka gzyms wieńczącym. Ściany boczne niedostępne. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu w centrum umieszczona została jednoosiowa facjata zwieńczona trapezowatym szczytem. Okno w facjacie rozwiązane zostało analogicznie jak w drugiej kondygnacji. Poza facjatą w dachu znajdują się dwie wystawki.
12. Stan zachowania zabytku: 
Przekształcony z zatartym pierwotnym układem rozplanowania i zdobień oraz cechami stylu. Pierwsza kondygnacja ze współczesnymi witrynami i drzwiami prowadzącymi do lokali usługowych.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest