009 Mrągowo ul Chopina 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 009
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Chopina 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany przed 1915 r., murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie niwelującym spadek terenu, trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany.  Otwory w całym budynku zamknięte płasko. Okna pierwszej kondygnacji są nieozdobne. W drugiej i trzeciej kondygnacji ujęte są tynkowanymi opaskami. W elewacji frontowej pierwszej kondygnacji  niesymetrycznie umieszczony półotwarty ganek na dwóch kolumnach wspartych od dołu na niepełnych bocznych ściankach, zwieńczony trójkątnym szczytem oszalowanym deskami w układzie pionowym, nakryty daszkiem dwuspadowym. W narożu jednej ściany bocznej również umieszczony został ganek; zamknięty z oknem w jednej ścianie oraz z prowadzącymi do niego schodami. W fasadzie okna pierwszej kondygnacji ułożone skośne. Układ ten został wymuszony przez spadek terenu. Kondygnacje rozdziela płaski gzyms kordonowy. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci frontowej dachu umieszczona została trójosiowa facjata. Nad jedną ścianą szczytową umieszczony został czteroosiowy półszczyt z drewnianym balkonem  Do elewacji tylnej dostawiona murowana dobudówka gospodarcza nakryta dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek w dobrym stanie z zachowaną stolarką okienną i drzwiową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest