010 Mrągowo ul Dolny Zaułek 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 010
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: Dolny Zaułek 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Obiekt zbudowany przed 1915 r z motywami póxnego historyzmu w wystroju fasady. Murowany z cegły, częściowo otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Trójkondygnacyjny; fasada czteroosiowa.  Pierwsza kondygnacja z otworami zamkniętymi łukiem odcinkowym. W ostatniej osi drzwi. Pod oknami przebiega gzyms podokienny. Pod min znajdują się prostokątne płyciny. Elewacja pierwszej kondygnacji poprzecinana jest pasami tynku dającymi efekt boniowania. Pierwszą kondygnację od drugiej oddziela gzyms kordonowy. Otwory okienne w drugiej kondygnacji zamknięte są płasko, ujęte ozdobnymi opaskami, zwieńczone półokrągłą płyciną z aplikacją roślinną okalającą czystą tarczę herbową.  Nad oknami przebiega gzyms nadokienny. Okna drugiej kondygnacji ujęte są w prostych opaskach z gzymsem pod i nadokiennym. Fasadę zamyka gzyms wieńczący. Jedna ściana szczytowa jest niedostępna, druga ślepa, otynkowana. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach, kryty dachówką ceramiczną. W dachu od strony fasady znajdują się trzy lukarny
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie z oryginalną stolarką drzwiową i okienną w drugiej i trzeciej kondygnacji.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest