011 Mrągowo ul Jeziorna 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 011
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:   ---
7. Adres zabytku: ul. Jeziorna 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły, częściowo otynkowany. Posadowiony jest na kamiennym fundamencie, podpiwniczony. Budynek parterowy, z użytkowym poddaszem, wzniesiony na planie prostokąta Fasada sześcioosiowa z drzwiami umieszczonymi w pierwszej osi. Wszystkie otwory w budynku zamknięte są płasko. Okna ujęte są tynkowanymi opaskami z parapetem i umieszczoną pod nim płyciną. Pomiędzy oknami i drzwiami fasady biegną dwa pasy gzymsu rozbijające monolit ceglanej ściany frontowej. W pierwszej i ostatniej osi, w podokapie znajdują się po dwa prostokątne okienka. Podokap dodatkowo zaakcentowany jest ozdobnymi deskami. Pierwotnie w obu ścianach szczytowych znajdowały się po dwa otwory okienne. W trójkątnych szczytach umieszczone są dwa duże okna oraz trzy małe wietrzniki, wszystkie zamknięte płasko z fragmentarycznym nadokiennikiem.  Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. We frontowej połaci znajduje się trójosiowa facjata wzniesiona w konstrukcji „pruskiego muru”, wtórnie otynkowana. Facjatę wieńczy trójkątny szczyt z jednym oknem.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w średnim stanie, częściowo przekształcony, z oryginalną stolarką drzwiową i okienną. Do prawej ściany szczytowej dostawiony jest wtórnie wiatrołap. Okno w lewej ścianie szczytowej – zamurowane.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest