012 Mrągowo ul Kajki 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 012
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  Strażnica Bośniacka
7. Adres zabytku: Plac Kajki 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-581/O z 20.09.1960 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w XVIII w. na planie prostokąta w konstrukcji ryglowej. Posadowiony na kamiennym fundamencie. Fasada czteroosiowa z drzwiami w trzeciej osi. W pozostałych osiach prostokątne okna. Wszystkie otwory zamknięte są płasko. Ściany szczytowe niedostępne. Budynek przykrywa dach czterospadowy z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest