013 Mrągowo ul Kajki 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 013
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny - kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: Plac Kajki 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju, zbudowany w końcu XIX wieku. Dwukondygnacyjny, rozmieszczony na planie litery L. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce. Jedna ściana szczytowa z zaakcentowanymi narożami przez boniowanie. W jego pierwszej kondygnacji drzwi oraz dwa okna. Kondygnacje rozdzielone płaskim gzymsem kordonowym. W drugiej cztery okna w tym jedno zatynkowane. Szczyt trójkątny ze sterczynami w narożach i rozbudowaną w zwieńczeniu. Wewnątrz szczytu dwa duże okna oraz trzy małe. Szczyt obwiedziony ozdobnym gzymsem. Ściana wzdłużna od ulicy z oknami pierwszej kondygnacji większymi od okien drugiej kondygnacji. W czwartej osi drzwi. Otwory zarówno jednej ściany szczytowej jak i ściany wzdłużnej zamknięte płasko. Druga ściana szczytowa z przylegającą do niej ściana wzdłużną skrzydła poprzecznego. Otwory pierwszej kondygnacji zamknięte łukiem pełnym. W pierwszej osi drzwi umieszczone wgłębnie.  Okna drugiej kondygnacji zamknięte płasko. Szczyt trójkątny ze sterczyną w dostępnym narożniku oraz gzymsem oddzielającym zwieńczenie. Wnętrze szczytu z trzema, zgrupowanymi okienkami zamkniętymi łukiem pełnym. Powyżej okrągłe okienko. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe obiektu ujęte tynkowanymi opaskami. Każde skrzydło budynku z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.
 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie. Stolarka okienna wymieniona na plastikową, zgodną z oryginalną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest