014 Mrągowo ul Kajki 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 014
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: Plac Kajki 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1629
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3199 z 30.10.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce, podpiwniczony. Kamienica wzniesiona na planie prostokąta, trójkondygnacyjna. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Elewacja frontowa trójosiowa z pierwszą kondygnacją boniowaną. W ostatniej osi parteru umieszczone są drzwi prowadzące do wnętrza kamienicy. Pozostałe otwory okienne i drzwiowe parteru są współcześnie przekształcone. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym; druga i trzecia kondygnacja analogiczne. Narożnik fasady łączący się z dostępną ścianą wzdłużną jest płasko ścięty od wysokości podstawy drugiej kondygnacji i boniowany.  Okna fasady zgrupowane po dwa w układzie pionowym. Ujęte ozdobnymi tynkowanymi opaskami, z fragmentarycznym gzymsem podokiennym. Nad pozornym ryzalitem znajduje się trójkątny, falisty szczyt, wewnątrz którego umieszczone jest wąskie, prostokątne okienko. Fasadę zamyka gzyms wieńczący. Nad ściętym narożnikiem umieszczona została wieża zbudowana na planie ośmioboku, zwieńczona ozdobnym hełmem ze sterczyną. Dostępna ściana boczna gładka, trójkondygnacyjna. Okna prostokątne ujęte tynkowanymi opaskami. Budynek przykrywa dach mansardowy z dachówki ceramicznej, z lukarnami umieszczonymi w połaciach dachu.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W parterze współczesna witryna sklepowa oraz drzwi prowadzące do sklepu. W dachu  współczesne okna.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest