015 Mrągowo ul Kolejowa 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 015
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Kolejowa 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w.(?), murowany z cegły, na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z czteroosiową fasadą, nietynkowany. Pierwsza kondygnacja umieszczona wysoko, oddzielona od piwnicy gzymsem podokiennym. Wszystkie okna zamknięte odcinkowo. W pierwszej i czwartej osi  okna są szersze. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Ściany boczne są ślepe jedynie w trójkątnym szczycie  znajduje się para niewielkich okien zamkniętych łukiem odcinkowym. Budynek przykrywa dach dwuspadowy z dachówki ceramicznej. 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Stolarka okienna wymieniona na współczesną, plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest