016 Mrągowo ul Kolejowa 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 016
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Kolejowa 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w.(?), murowany z czerwonej i białej cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-ceglanym fundamencie, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z trójosiową fasadą. Pierwsza kondygnacja umieszczona jest wysoko, murowana z czerwonej cegły. Wszystkie okna zamknięte odcinkowo. Okna pierwszej kondygnacji z wydatnym parapetem. Kondygnacje rozdziela rozbudowany gzyms kordonowy murowany z czerwonej i białej cegły. Druga kondygnacja murowana z białek cegły z opaskami okiennymi z czerwonej cegły i płycinami podokiennymi. Na narożnikach drugiej kondygnacji umieszczone jest naśladownictwo boniowania murowane z czerwonej cegły. Ściany boczne ślepe z kondygnacjami rozdzielonymi gzymsem kordonowym, jedynie w szczycie murowanym z białej cegły znajdują się dwa niewielkie, prostokątne okna ujęte opaską z czerwonej cegły. Budynek przykrywa dach naczółkowy z dachówki ceramicznej. Nad naczółkami znajdują się ozdobne sterczyny. 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Stolarka okienna pierwszej kondygnacji wymieniona na plastikową, panoramiczną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest