018 Mrągowo ul Kościelna 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 018
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kościół ewangelicko-augsburski
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Kościelna 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-1085 z 6.08.1968 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Kościół zbudowany w 2 ćwierci XVIII w. (1734 r.), przebudowany w początku XX w (dostawione prezbiterium, kruchta, zakrystia, nadbudowa wieży).  Murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany poza prezbiterium i przylegającymi do niego zakrystiami. Posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce. Obiekt na planie prostokąta z dostawioną do fasady czterokondygnacyjną wieża. Do ścian wzdłużnych naw przylegają kruchty. Prezbiterium w formie oszkarpowanej absydy do niej dostawione niższe zakrystie. Otwory okienne w nawach analogicznie, wysokie zamknięte ostrołukowo. Ściany zamknięte gzymsem. Kruchty analogiczne mieszczące od frontu drzwi zamknięte łukiem koszowym. Nad nimi okno zamknięte odcinkowo z podokiennikiem. Elewacja zwieńczona trójkątnym szczytem. Pozostałe ściany ślepe. Wieża w pierwszej kondygnacji z drzwiami umieszczonymi w ścianie bocznej. Pozostałe ślepe. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne. W każdej umieszczone po dwie blendy zamknięte podwójną arkadką. Ostania kondygnacja z wąski otworami dzwonniczymi  zamkniętymi łukiem pełnym. Kondygnacje wieży rozdzielone gzymsem kordonowym. Zamknięta gzymsem wieńczącym.  Wieże nakrywa dach namiotowy z krzyżem na szczycie. Cześć główna i kruchty  z dachami dwuspadowymi.  Prezbiterium i zakrystie  z dachami wielopołaciowymi. Wszystkie kryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Kościół zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest