019 Mrągowo ul Kościuszki 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 019
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Kościuszki 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami secesyjnymi w wystroju fasady, zbudowany przed 1915 r. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno – cementowej podmurówce, trój-kondygnacyjny z trzyosiową fasadą. Kondygnacje i narożniki boniowane. W pierwszej kondygnacji para drzwi i okno-witryna. Wszystkie ujęte tynkowanymi, płaskimi opaskami z kluczem, w którym umieszczona głowa lwa. Pierwsza kondygnacja oddzielona od drugiej gzymsem kordonowym. W niej okna z pełnym gzymsem podokiennym. Poniżej każdego okna płycina a w niej umieszczone ozdobne elementy. Powyżej tynkowane motywy roślinne. Okna wysokie ujęte w tynkowanej opasce. Nad nimi półokrągły naczółek z uszami. Wewnątrz tynkowane maszkarony. Trzecia kondygnacja z oknami z fragmentarycznymi, analogicznymi, gzymsem nad i podokiennym. Pasy gzymsu wsparte na ozdobnych wspornikach. Powyżej przebiega pełny gzyms kordonowy nad nim niewielkie okienka poddasza. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany boczne niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Obiekt zachowany dobrym stanie z oryginalna stolarką.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest