020 Mrągowo ul Kościuszki 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 020
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Kościuszki 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1777
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3417 z 10.11.1992 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z motywami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 1908 roku. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, na planie wydłużonego prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z trzynastoosiową fasadą. Okna z pełnym gzymsem podokiennym i mniej wydatnym nadokiennym. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym.   W drugiej kondygnacji ściany wzdłużnej, w drugiej i przedostatniej osi w okulusie umieszczone ozdobne przedstawienia figuralne. W narożach ścian szczytowych i ściany wzdłużnej od ulicy nadbudowane na planie kwadratu poddasze z trójosiowymi ścianami. W ścianie szczytowej od ulicy Mały Rynek w centrum umieszczone drzwi zamknięte łukiem pełnym. Te flankowane przez okna. W drugiej kondygnacji, w centrum umieszczone w niewielkiej płycinie drzwi balkonowe i łukowaty balkon. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. W nadbudówce poddasza nad środkowymi oknami półokrągły, niewielki szczycik. Budynek główny i nadbudówki z dachami czteropołaciowymi, wszystkie kryte dachówką ceramiczną. We wzdłużnych połaciach dachu lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie z oryginalną stolarką.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest