021 Mrągowo ul Królewiecka 1

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 021
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 1
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1724
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3281 z 20.02.1992 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 3 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie wydłużonego prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, dwukondygnacyjny. Elewacja frontowa otynkowana na gładko. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi. W osi skrajnej umieszczone są drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym.  W drugiej kondygnacji, czteroosiowej, okna z gzymsem podokiennym i fragmentarycznym gzymsem nadokiennym. Ujęte tynkowanymi opaskami. Nad nimi gzyms kordonowy, do którego przylegają wąskie, prostokątne okienka poddasza zgrupowane po dwa. Ściana zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana wzdłużna, pierwotnie sześcioosiowa, w pierwszej kondygnacji boniowana. W pierwszej osi drzwi. Otwory okienne kondygnacji analogiczne. Wszystkie z gzymsem podokiennym. Nad oknami od trzeciej do ostatniej osi prostokątne płyciny. W drugiej kondygnacji okna z gzymsem podokiennym oraz fragmentarycznym gzymsem nadokiennym. Ujęte tynkowanymi opaskami. Dwie środkowe osie zaakcentowane wydatniejszą opaską w formie kolumienek dźwigających gzyms. Dwie ostanie osie z blendami. Szczyt oddzielony od ściany gzymsem. W nim w dolnej części cztery okna z gzymsem podokiennym, rozwiązane analogicznie jak okna drugiej kondygnacji, flankowane przez pary wąskich okienek. Powyżej dwa okienka ujęte opaskami w formie kolumienek z gzymsem pod i nadokiennym. Okienka ujęte po bokach i w zwieńczeniu szczytu okulusami. Szczyt zakończony prostokątną płyciną. Pozostałe ściany obiektu niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówka ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji frontu umieszczona współczesna witryna sklepowa. W pierwszej kondygnacji ściany wzdłużnej przebity współczesny otwór okienny.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał:
dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest