022 Mrągowo ul Królewiecka 2a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 022
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 2a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 1925 roku, bezstylowy. Murowany z cegły,  na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, dwukondygnacyjny z wysokim użytkowym poddaszem, elewacja frontowa pierwotnie czteroosiowa. Elewacje otynkowane gładko. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem, z drzwiami w pierwszej osi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. W pierwszej osi umieszczone drzwi prowadzące na balkon. W pozostałych okna. Otwory zamknięte płasko ujęte opaskami. Powyżej gzyms kordonowy nad nim trójkątny szczycik. W nim oraz w części ściany frontowej umieszczone dwa okna w opaskach nad nimi data 1925 nad nią okulus. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostępna ściana boczna w pierwsze kondygnacji ślepa. W drugiej okno w opasce oraz  umieszczona plansza informacyjna zaburzająca układ. W półszczycie częściowo przechodzącym w ścianę boczna dwa okna w opaskach. Wszystkie otwory w obiekcie zamknięte płasko. Budynek z dachem naczółkowym kryty dachówką ceramiczną. Nad frontowym szczytem dach dwuspadowy.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony, w pierwszej kondygnacji elewacji frontowej współczesna witryna sklepowa. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest