023 Mrągowo ul Królewiecka 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 023
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1842
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3623 z 15.11.1993 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany około połowy XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły, na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, dwukondygnacyjny z trójosiową fasadą. Elewacje otynkowane gładko. W fasadzie pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi.  W skrajnej osi umieszczone drzwi ze świetlikiem. Druga kondygnacja trójosiowa, okna wysokie zamknięte płasko z pełnym gzymsem podokiennym. Druga kondygnacja zwieńczona gzymsem, do którego przylegają wąskie, prostokątne okienka strychowe. Elewacja zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany boczne niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji fasady współczesna witryna sklepowa. Stolarka okienna wymieniona na współczesną – plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest