024 Mrągowo ul Królewiecka 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 024
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z trójosiową elewacja frontową i wzdłużną. Elewacje otynkowane gładko poza pierwszą kondygnacją frontową, ta boniowana. W fasadzie pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi.  W skrajnej osi umieszczone drzwi prowadzące do wnętrza kamienicy. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Okna prostokątne ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Naroża fasady ujęte boniowaniem. Nad oknami prostokątna listwa wewnątrz niej dekoracja roślinna. Powyżej fragmentaryczny gzyms nadokienny będący jednocześnie gzymsem podokiennym niewielkich okien poddasza. Elewacja zamknięta gzymsem. Dostępna ściana szczytowa trójosiowa w pierwszej kondygnacji dwoje okien i blenda ujętym opaskami z podokiennikiem. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Dwa okna i blenda drugiej kondygnacji w opaskach z pełnym gzymsem podokiennym. Powyżej dwa okna w opaskach umieszczone w miejscu łączenia się ściany z trójkątnym szczytem. Szczyt z uszami zwieńczony sterczyną. Elewacja tylna gładka, czteroosiowa. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji elewacji frontowej współczesne duże okno i drzwi prowadzące do sklepu. Stolarka okienna wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest