025 Mrągowo ul Królewiecka 7

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 025
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 7
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1403
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3093 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły, na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, trójkondygnacyjny z dwuosiową fasadą. Elewacje otynkowane gładko poza pierwszą kondygnacją frontową, ta boniowana. W niej drzwi i witryna sklepowe, oba otwory ujęte opaskami. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji naroża ujęte boniowaniem. Okna wysokie, zamknięte płasko, ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Nad oknami prostokątna listwa wewnątrz niej dekoracja roślinna. Nad nią trójkątny naczółek z uszami. W trzeciej kondygnacji, flankowanej pilastrami, również dwa okna z gzymsem podokiennym, ujęte opaską. Nad nią ozdobna lista oraz łukowaty naczółek z uszami. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem z okulusem i ze sterczyną. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek ze stolarka okienną wymienioną na plastikową, ubytki tynku.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest