026 Mrągowo ul Królewiecka 16

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 026
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 16
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1404
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3086 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce, trójkondygnacyjny. Elewacje ceglane poza pierwszą kondygnacją frontową, ta boniowana. Fasada sześcioosiowa. W pierwszej osi pierwszej kondygnacji brama przejazdowa na podwórze, poza układ osi zaburzony. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Naroża boniowane. Okna z pełnym gzymsem podokiennym, ujęte tynkowanymi opaskami. W dwóch środkowych osiach para drzwi prowadzących na balkon, ujętych w analogicznych opaskach jak okna. Pod oknami prostokątna płycina w niej ozdobne tynkowanie. Nad oknami drugiej kondygnacji trójkątne naczółki z uszami. Pomiędzy nim a oknem prostokątna listwa. Trzecia kondygnacja analogiczna jak druga brak jedynie płycin podokiennych oraz nad parą drzwi półokrągłe szczyciki z uszami. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym wpartym na konsolkach. Nad dwoma środkowymi osiami w fasadzie wypust muru zwieńczony trójkątnym szczytem. W miejscu łączenia ściany ze szczytem para okien w opaskach, zamkniętych łukiem pełnym. Szczyt od nadbudowanej ścianki oddzielony gzymsem. Ten ujęty w narożach i zwieńczeniu sterczynami. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówka ceramiczną
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. W pierwszej kondygnacji fasady współczesne witryny sklepowe.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest