027 Mrągowo ul Królewiecka 18

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 027
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 18
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1405
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3091 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 4 ćwierci XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno–cementowej podmurówce. Obiekt złożony z dwóch brył jedna dwukondygnacyjna, trójosiowa, druga trójkondygnacyjna, dwuosiowa. Część dwukondygnacyjna z elewacją otynkowaną gładko i boniowanym narożnikiem. W pierwszej kondygnacji fasady, w skrajnej osi witryna sklepowa, za nią drzwi prowadzące do sklepu i drugie drzwi prowadzące do kamienicy.  Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Okna drugiej kondygnacji prostokątne ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Pod oknami tynkowane, prostokątne płyciny. Nad oknami prostokątne listwy, wewnątrz nich dekoracja roślinna. W ostatniej osi drzwi prowadzące na balkon. Powyżej otworów fragmentaryczny gzyms nadokienny będący jednocześnie gzymsem podokiennym niewielkich okien poddasza. Elewacja zamknięta gzymsem. Dostępna ściana boczna ślepa podzielona jedynie gzymsem kordonowym miedzy pierwszą a drugą kondygnacją. Powyżej dwa prostokątne okna w opaskach umieszczone w miejscu łączenia się ściany z trójkątnym szczytem. Pod oknami pełny gzyms podokienny.
Część trójkondygnacyjna z elewacją otynkowaną gładko poza pierwszą kondygnacją frontową, ta boniowana. W niej drzwi i witryna sklepowa, oba otwory ujęte opaskami. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Okna drugiej kondygnacji wysokie, ujęte opaskami z pełnym gzymsem podokiennym. Nad oknami prostokątna listwa wewnątrz niej dekoracja roślinna. Nad nią łukowaty naczółek z uszami. W trzeciej kondygnacji również dwa okna z gzymsem podokiennym, ujęte opaską. Nad nimi ozdobne listwy oraz trójkątne naczółki z uszami. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Wewnątrz szczytu okulus. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony, witryna sklepowa zmieniona, przemurowane drzwi balkonowe. Fasada trzeciej kondygnacji zagrożona zawaleniem. Liczne ubytki w tynku.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest