028 Mrągowo ul Królewiecka 22

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 028
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 22
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w pierwszej ćwierci XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamiennej podmurówce, dwukondygnacyjny z pięcioosiową fasadą.. Otynkowany, naroża ujęte lizenami. W pierwszej osi, pierwszej kondygnacji wgłębnie umieszczone drzwi. W pozostałych osiach okna zamknięte płasko, ujęte opaską. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W drugiej kondygnacji okna z pełnym gzymsem podokiennym, zamknięte płasko, ujęte opaskami. Oś środkowa zaakcentowana wykuszem mieszczącym okno. Wykusz wieńczą ozdobne sterczyny.   Nad oknami przebiega gzyms kordonowy nad nim niewielkie okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Ściany boczne gładkie, dwuosiowe. Otwory okienne, zamknięte płasko, ujęte opaskami. Szczyt trójkątny ze sterczynami w narożach i zwieńczeniu. Wewnątrz okienko. budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest