029 Mrągowo ul Królewiecka 23

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 029
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 23
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1406
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3096 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 1912 roku. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamiennej podmurówce, trójkondygnacyjny z dziesięcioosiową fasadą i użytkowym poddaszem, otynkowany. Pierwsza kondygnacja z zaburzonym układem osi. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne. Pierwsze dwie osie wgłębne z balkonami. Osie trzecia i czwarta oraz siódma i ósma analogiczne z pięciobocznymi wykuszami z parą płasko zamkniętych okien. W nich okna zamknięte płasko poprzedzone prostokątnymi płycinami. Kondygnacje między wykuszami rozdzielone gzymsem kordonowym. Między wykuszami, w drugiej i trzeciej kondygnacji, balkony oraz po jednym otworze okiennym i drzwiowym zamkniętym płasko. Zwieńczenia wykuszu stanowią balkony dla skrajnych osi facjaty znajdującej się nad osiami od trzeciej do ósmej. Ostanie dwie osie gładkie z oknami.  Facjata z zaokrąglonym balkonem oraz oknami w pierwszej i drugiej oraz piątej i szóstej osi. Pomiędzy nimi prostokątne okna. Facjata zwieńczona trójkątnym szczytem, oddzielonym gzymsem. Wewnątrz szczytu półokrągłe okno. Budynek z dachem mansardowy kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.
 12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesne witryny sklepowe i drzwi prowadzące do sklepów. Stolarka okienna częściowo wymieniona na nową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest