030 Mrągowo ul Królewiecka 25

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 030
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 25
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1407
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3088 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 1909 roku. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamiennej podmurówce, trójkondygnacyjny, elewacja frontowa pięcioosiowa. Pierwsza kondygnacja boniowana z zaburzonym układem osi. W pierwszej kondygnacji zachowana para drzwi zamkniętych odcinkowo i ujętych częściową, ozdobną opaską. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne. Naroża ujęte wąskimi lizenami. W pierwszej osi okna zamknięte odcinkowo ujęte tynkowanymi opaskami łączącymi okno drugiej i trzeciej kondygnacji. W drugiej osi drzwi prowadzące na balkon w trzeciej okno. Obie te osie zgrupowane. Otwory zamknięte odcinkowo, ujęte tynkowanymi opaskami oraz zwieńczone łukiem łączącym obie osie. Dwie ostanie osie z otworami zamkniętymi płasko. Ujęte opaskami i zwieńczeniem analogicznym jak w dwóch poprzednich osiach. Oś druga i trzecia zwieńczone w połaci dachu spływowym szczytem. Spływ i falistość szczytu pogłębia łukowaty gzyms w narożach zwieńczenia budynku przechodzący w gzyms okalający szczyt. W nim para okien w opaskach, połączone łukiem. Nad nimi prostokątną płycina. Budynek  z dachem dwuspadowym, pokryty blachą miedzianą kładzioną w łuskę. Po obu stronach wystawki z dachami poprzecznymi.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesne witryny sklepowe.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r. 

facebook
pinterest