031 Mrągowo ul Królewiecka 26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 031
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1408
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3084 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 2 połowie XIX w. Murowany z cegły na planie wydłużonego prostokąta, posadowiony na kamiennej podmurówce, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, boniowana. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte płasko poza piątą osią. Okna z wydatnym parapetem.  Okno w piątej osi wysunięte poza lico muru w formie niewielkiego wykuszu flankowanego lizenami. Wewnątrz w płycinie zamkniętej łukiem pełnym umieszczone biforialne okno z maswerkiem. Wykusz zwieńczony szerokim gzymsem, na którym umieszczone ozdobne sterczyny. W szóstej osi drzwi. Nad linią otworów, poza piąta osia gzyms kordonowy, nad którym niewielkie okienka poddasza. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Elewacje boczne gładkie. Jedna ściana szczytowa ślepa. W szczycie cztery okna oraz trzy mniejsze otwory. W drugim szczycie w pierwszej kondygnacji przeprute drzwi i okno. W szczycie cztery okna oraz okienko w zwieńczeniu szczytu. Obiekt z dachem dwuspadowym kryty dachówka ceramiczną. W połaciach dachu lukarny oraz okna dachowe.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z wtórnymi otworami w ścianie szczytowej i zmieniona częściowo stolarką okienną. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest