032 Mrągowo ul Królewiecka 30

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 032
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  -
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 30
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3090 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Kościół zbudowany w latach 1892-1896, neogotycki. Murowany z cegły na zaprawie wapiennej. Posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce. Blendy w całym obiekcie tynkowane na biało. Bryła obiektu rozczłonkowana. Korpus na planie prostokąta, do naw bocznych przylegają skrzydła transeptu. Fasada z dostawioną trójkondygnacyjna wieżą. Prezbiterium na planie prostokąta zamknięte płasko. Do ścian bocznych dostawione niższe zakrystie. Wszystkie naroża obiektu oszkarpowane uskokowymi szkarpami.  Nawy boczne z oknami zamkniętymi ostrołukowo te flanowane przez blendy zwieńczone podwójną arkadką. Nad nimi koliste blendy. Osie wydzielone lizenami. Ramiona transeptu w ścianie frontowej z parą okien zamkniętą ostrołukowo. Zwieńczone trójkątnym  uskokowym szczytem ze sterczynami na każdym uskoku. Wnętrze wypełnione uskokowymi płycinami. Ściany wzdłużne prezbiterium z centralnie umieszczonym ostrołukowym oknem po jego obu stronach analogiczne tynkowane blendy. Ściana szczytowa z parą dużych okien zamkniętych ostrołukowo. Zwieńczona trójkątnym  uskokowym szczytem ze sterczynami na każdym uskoku. Wnętrze wypełnione uskokowymi blendami nad każda dodatkowo kolista blenda. Zakrystie z mniejszymi oknami zamkniętymi ostrołukowo, w centrum umieszczone drwi. Wieża z dwuskrzydłowymi drzwiami od frontu ,zamkniętymi łukiem odcinkowym. Powyżej wysokie okno zamknięte ostrołukowo. Okna jak i drzwi ujęte wspólnym, wysokim i uskokowym  portalem zamkniętym ostrołukowo. Pozostałe ściany kondygnacji ślepe. Druga kondygnacja z umieszczonymi  w ścianie frontowej i ścianach bocznych dwiema płycinami zamkniętymi podwójną arkadką. W nich w górnej części umieszczone wąskie okno. Trzecia kondygnacja z umieszczonymi w każdej ścianie dwoma blendami zamkniętymi podwójnymi łukami z uszami, flankującymi umieszczony w uskokowej płycinie otwór dzwonniczy. Kondygnacje wieży rozdzielone gzymsem kordowym i zamknięta gzymsem. Ściana frontowa i tylna wieży zwieńczona uskokowym szczytem ze sterczynami. Wszystkie ściany kościoła zamknięte gzymsem wieńczącym. Korpus, wieża, skrzydła transeptu i prezbiterium nakryte dachami dwuspadowymi z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Kościół zachowany w dobrym stanie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest