033 Mrągowo ul Królewiecka 32

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 033
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: plebania
6. Nazwa własna zabytku:  budynek parafialny
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 30
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1409
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3095 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt został zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z cegły, otynkowany. Posadowiony na wysokiej podmurówce niwelującej spadek terenu. Budynek jednokondygnacyjny, pierwotnie z pięcioosiową fasadą (obecnie czteroosiową), okna zamknięte płasko. Pierwotnie w piątej, skrajnej osi znajdował się otwór drzwiowy poprzedzony schodami z drewnianą balustradą. Ściany wzdłużne zamknięte gzymsem wieńczącym. Pierwotnie w obu ścianach szczytowych  umieszczone były po trzy duże okna. Półszczyty analogiczne z trzema oknami oraz dwoma niewielkimi świetlikami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Budynek przykrywa dach mansardowy z dachówki ceramicznej.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony z elementami pierwotnego rozplanowania i wystroju zatartymi podczas remontów. Do jednej ściany szczytowej dostawiony zamknięty ganek. Pięcioosiowość fasady została zmieniona poprzez zamurowanie otworu drzwiowego. Zatarciu uległo również boniowanie i lizeny rozdzielające osie. Okna w ścianach szczytowych zostały częściowo przemurowane lub zastąpione gankiem.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest