035 Mrągowo ul Królewiecka 41

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 035
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 41
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
7684
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-2230 z 08.03.2006
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Kamienica z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowana w 1910 roku. Murowana z cegły, na planie prostokąta, posadowiona na kamienno-cementowym fundamencie, podpiwniczona, trójkondygnacyjna z użytkowym poddaszem,  otynkowana. Fasada trójkondygnacyjna, jedenastoosiowa. Dwie pierwsze i dwie ostanie osie zaakcentowane ryzalitami ujętymi boniowaniem. W osiach przylegających do ryzalitów w drugiej kondygnacji drzwi i ażurowy balkon. Pierwsza kondygnacja fasady boniowana, poza trzema środkowymi, te tynkowane na gładko. Otwory wysokie, zamknięte płasko z kluczem. W szóstej osi drzwi. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem  kordonowym przerwanym w trzech środkowych osiach. Okna drugiej kondygnacji prostokątne, ujęte tynkowanymi opaskami, z pełnym gzymsem pod i nadokiennym oraz gzymsem przebiegającym w połowie okien. Pod każdym oknem, poza osią środkową, prostokątna płycina. Nad oknami ryzalitu oraz osią środkową trójkątne naczółki z uszami, nad pozostałymi półokrągłe naczółki z uszami. Okna trzeciej kondygnacji prostokątne w tynkowanych opaskach, z pełnym gzymsem podokiennym oraz gzymsem przebiegającym powyżej połowy wysokości okien. Nad oknami fragmentaryczny gzyms nadokienny podtrzymywany przez dwa wsporniki. Fasada zamknięta rozbudowanym, ozdobnym gzymsem. Ryzality i oś środkowa w połaci dachu zwieńczonego facjatami w formie półokręgów wspartych na  łukowato wygiętych spływach. Wewnątrz facjat nad ryzalitami okno zamknięte łukiem odcinkowym. Nad środkowa osią okno zamknięte łukiem pełnym. Wszystkie obwiedzione opaską z kluczem. Ściany boczne gładkie, nieozdobne. Otwory okienne analogiczne, zamknięte płasko. Budynek z dachem dwuspadowym o nierównych połaciach kryty blachą ocynkowaną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częściowo wymienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.


 

facebook
pinterest