036 Mrągowo ul Królewiecka 49

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 036
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 49
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3094 z 1.02.1991 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Kamienica z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudzona w 1902 roku. Murowana z cegły na planie prostokąta,  posadowiona na kamienno-ceglanym fundamencie, podpiwniczona. Fasada dwukondygnacyjna, dziewięcioosiowa, częściowo otynkowana. Trzy środkowe osie  zaakcentowane ryzalitem. Pierwsza kondygnacja fasady boniowana. Otwory wysokie, zamknięte płasko z kluczem. Pod oknami prostokątne płyciny. W ryzalicie, w centrum drzwi flankowane przez okna. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem  kordonowym. Druga kondygnacja z narożami i ryzalitem ujętym boniowaniem. Okna kondygnacji również w ryzalicie ujęte tynkowanymi opaskami z pełnym gzymsem nadokiennym. Pod nimi prostokątne, tynkowane płyciny wewnątrz, których umieszczone ozdobne listwy.  Nad otworami w zwieńczeniu półokrągły naczółek z uszami na ozdobnych wspornikach, wewnątrz maszkarony. W drugiej i ósmej osi drzwi prowadzące na ażurowy balkon. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Nad ryzalitem w połaci dachu rozbudowana facjata. Jej dola część w formie leżącego prostokąta. Naroża ujęte wolutami. Wewnątrz trzy okna w tynkowanych opaskach zamkniętych płasko z fragmentarycznym gzymsem nadokiennym na wspornikach. Dolna część zwieńczona gzymsem. Na niej posadowione wolutowy szczyt ujęty w narożach i zwieńczeniu sterczyną. Wewnątrz okno zamknięte łukiem pełnym. Ujęte tynkowaną opaskę z kluczem. Ściany szczytowe gładkie, nieozdobne. Okna w drugiej kondygnacji i szczycie prostokątne, zamknięte płasko. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu umieszczony szereg analogicznych lukarn zamkniętych półokrągłym szczycikiem z uszami, zwieńczonym płyciną. 
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częścią stolarki okiennej zmieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał
: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest