038 Mrągowo ul Królewiecka 55

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 038
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek użyteczności publicznej – sąd
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 55
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany przed 1915 r, z elementami gotyckimi w wystroju. Murowany z cegły na planie prostokąta, na kamiennej podmurówce, trójkondygnacyjny. Fasada trzynastoosiowa z centralnie umieszczonym trójosiowym ryzalitem. Wszystkie otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Okna pierwszej kondygnacji mniejsze, a trzeciej z podokiennikami. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona gzymsem kordonowym. Do połowy wysokości narożniki pierwszej kondygnacji boniowane. Ryzalit z wgłębnym dwukondygnacyjnym w osi środkowej, w którym uskokowy portal zamknięty ostrołukowo.  Wewnątrz umieszczone drzwi. Portal flankowany przez okna osi skrajnych. Nad portalem prostokątna, tynkowana płycina. W trzeciej kondygnacji ryzalitu okna ujęte w ostrołukowych płycinach. W nich nad oknami koliste, tynkowane blendy. Ryzalit zwieńczony schodkowym szczytem ze sterczynami. Wewnątrz szereg uskokowy, tynkowanych płycin zamkniętych łukiem pełnym. Wewnątrz płycin wąskie okienka. Ściany szczytowe z centralnie umieszczonym dwuosiowym ryzalitem. Wewnątrz okna o analogicznym układzie jak od frontu. Ryzalit zwieńczony schodkowym szczytem ze sterczynami. Wewnątrz trzy tynkowane płyciny, w nich wąskie okienka. W jednej ścianie szczytowej poza ryzalitem okienko w pierwszej kondygnacji. Wszystkie elewacje zamknięte rozbudowanym, ozdobnym gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem wielopołaciowym, kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.  
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie, z częściowo wymienioną stolarką okienną. 
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest