040 Mrągowo ul Królewiecka 60a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 040
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek użyteczności publicznej (obecnie  Urząd Miasta)
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Królewiecka 60a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany w 1912 r. w stylu neorenesansu holenderskiego. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce. Rozmieszczony na planie zbliżonym do litery U. Dwukondygnacyjny, otynkowany. Skrzydła poprzeczne analogiczne. W elewacji frontowej pięcioosiowe. Osie ujęte w płycinach obejmujących dwie kondygnacje, zamknięte łukiem pełnym. Okna pierwszej kondygnacji zamknięte płasko, drugiej łukiem pełnym. Na osi środkowej pierwszej kondygnacji drzwi ujęte lizenami przechodzącymi we wsporniki podtrzymujące balkon znajdujący się w drugiej kondygnacji. Osie poza skrzydłami ujęte analogicznie jak osie z oknami w skrzydłach poza trzema środkowymi, te zryzalitowane. W nich trzy wysokie okna. Ponad nimi prostokątne płyciny wypełnione geometrycznymi wzorami. Okna zamknięte płasko. Nad nimi półkolista płycina wewnątrz niej ozdobne kartusze. Ryzalit zwieńczony w połaci dachu rozbudowanym, dwukondygnacyjnym wolutowym szczytem ze sterczynami. W jego pierwszej kondygnacji okno. Kondygnacje rozdzielone gzymsem. W drugiej okulus. Skrzydła poprzeczne zwieńczone wysokimi czterokondygnacyjnymi, wolutowymi szczytami. Osie szczytu wydzielone pseudpilastrami. W pierwszej kondygnacji trzy duże okna oraz na skajach wąskie, prostokątne okienka. Okno środkowe ujęte ozdobnym portalem z wydatnym trójkątnym naczółkiem.  Wewnątrz ozdobny kartusz. W pozostałych kondygnacjach niewielkie okienka. Ściany boczne skrzydeł trójkondygnacyjne. Osie skrajne (druga i trzecia kondygnacja)  rozwiązane jak osie z oknami od frontu ale z blendami. Osie środkowe z oknami zamkniętymi płasko. Pierwsza kondygnacja również z oknami zamkniętymi płasko. Do jednej ściany szczytowej dostawiona dobudówka - ganek.  Ściany szczytowe zwieńczone szczytem w połaci dachu. Elewacja tylna gładka, trójkondygnacyjna. Skrzydła niewydzielone. Okna zamknięte płasko ujęte tynkowanymi opaskami. Jedynie trzy środkowe okna drugiej kondygnacji zamknięte łukiem pełnym. Szczyty nad skrzydłami wysokie, również czterokondygnacyjne podzielone gzymsami i lizenami. Otwory w nich zamknięta płasko nieozdobne.  Wszystkie elewacje budynku zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek główny i skrzydła z dachami dwuspadowymi krytymi dachówką ceramiczną. W kalenicy części głównej umoszczona drewniana wieża na planie ośmioboku nakryta hełmem z blachy miedzianej. W połaciach dachu lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesne dobudówki dostawione do ostatnich osi tylnej elewacji.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest