041 Mrągowo ul Maja 2

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 041
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny, kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. 8 Maja 2
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-581/O z 20.09.1960 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w., bezstylowy,  murowany z cegły, dwukondygnacyjny, otynkowany. Posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie podwyższonym o rząd cegieł. W jednej ścianie  dwuskrzydłowe wrota – brama, zamknięte łukiem koszowym. Okna w obiekcie zamknięte są odcinkowo.  Kondygnacje rozdziela ceglany gzyms kordonowy. W drugiej kondygnacji otwory okienne ujęte zostały w ozdobne ceglane opaski. Nad nimi przebiega gzyms nadokienny. Nad bramą, w drugiej kondygnacji umieszczona została blenda imitująca otwór drzwiowy. Druga ściana boczna - niedostępna. Do elewacji tylnej dostawiona jest jednokondygnacyjna dobudówka.  Wszystkie ściany zamknięte są gzymsem wieńczącym. Budynek przykrywa dach wielopołaciowy.
12. Stan zachowania zabytku: 
W budynku zmieniona została stolarka okienna na okna jednoskrzydłowe z imitacją podziału wielopolowego
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest