042 Mrągowo ul Mały Rynek 5

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 042
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: kamienica
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mały Rynek 5
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Budynek z elementami historyzmu w wystroju fasady, zbudowany przed 1915 r. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowej podmurówce, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z sześcioosiową fasadą. Pierwsza kondygnacja obiektu boniowana. Otwory zamknięte płasko, ujęte tynkowanymi opaskami z kluczem. W trzeciej i szóstej osi drzwi. Pierwsza oś obu kondygnacji zaakcentowana niewielkim ryzalitem. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. W pierwszej osi, drugiej kondygnacji balkon i drzwi balkonowe. W pozostałych osiach okna. Wszystkie otwory rozwiązane analogicznie. Zamknięte płasko. Okna poprzedzone pełnym gzymsem podokiennym pod którym płycina, wewnątrz niej tynkowane zdobienia. Otwory ujęte tynkowanymi opaskami z kluczem, pomiędzy nimi fragmentaryczny gzyms. Okna jak i drzwi zwieńczone trójkątnymi szczytami z uszami. Wewnątrz nich umieszczone maszkarony. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Nad pierwszą osią w połaci dachu trójkątny, wysoki szczyt ujęty w narożach i zwieńczeniu sterczynami. Dolna partia szczytu poprzecinana lizenami pomiędzy nimi płyciny. W centrum szczytu, w ozdobnej i rozbudowanej opasce zamkniętej łukiem pełnym umieszczone okienko. Ściany boczne niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaciach dachu lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony ze zmienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest