043 Mrągowo ul Młodkowskiego 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 043
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Młodkowskiego 3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie., dwukondygnacyjny. Fasada pięcioosiowa, otynkowana. Pierwsza kondygnacja z otworami zamkniętymi łukiem odcinkowym.  Otwory ujęte tynkowanymi opaskami z kluczem. Okna poprzedzone gzymsem podokiennym poniżej szeroki pas tynkowania w kolorze białym.  W trzeciej osi umieszczone drzwi. Kondygnacje rozdzielone szerokim pasem tynkowania w kolorze białym. Otwory drugiej kondygnacji zamknięte płasko. Okna i drzwi z fragmentarycznym gzymsem nad otworami oraz pełnym gzymsem podokiennym. W osi środkowej drzwi prowadzące na balkon. W podokapie dwa prostokątne okienka. Ściany boczne ślepe jedynie w szczycie dwa większe okna i jedno mniejsze, wszystkie zamknięte odcinkowo. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci frotowej facjata z oknem, zwieńczona trójkątnym szczytem. Nakryta dachem dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek ze zmienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest