044 Mrągowo ul Młodkowskiego 12

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 044
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  willa
7. Adres zabytku: ul. Młodkowskiego 12
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, otynkowany. Obiekt złożony z dwóch brył. Jena dwukondygnacyjna na planie prostokąta. Do jej ściany wzdłużnej dostawiona lekko cofnięta część jednokondygnacyjna również na planie zbliżonym do prostokąta. Partia dwukondygnacyjna w ścienia frontowej w pierwszej kondygnacji dwuosiowa w drugiej jednoosiowa. Okna zamknięte płasko. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Ściana wzdłużna w pierwszej kondygnacji ślepa w drugiej wgłębny balkon. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Część jednokondygnacyjna od frontu z jednym oknem. Do dostępnej ścianie szczytowej przylega ganek – sień, w którym dwa okienka. Dach ganku stanowi podłogę balkonu umieszczonego w półszczycie. W nim drzwi balkonowe oraz okna. Część parterowa nakryta dachem dwuspadowym z jednym naczółkiem. Część dwukondygnacyjna z dachem czterospadowym ze sterczynami, wszystkie kryte dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek zachowany w dobrym stanie. Stolarka okienna wymieniona na nową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest