045 Mrągowo ul Młodkowskiego 14

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 045
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek użyteczności publicznej (obecnie dom starców)
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Młodkowskiego 14
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 1925 roku. Murowany z cegły, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, otynkowany. Obiekt złożony trzech analogicznych, trójkondygnacyjnych, budynków o trójosiowych elewacjach, połączonych trójkondygnacyjnymi, wyższymi analogicznymi łącznikami. Części niższe na planie prostokątów, wyższe zbliżone do kwadratu. Otwory okienne we wszystkich częściach zamknięte płasko, ujęte płaskimi opaskami. Pierwsza kondygnacja od drugiej w niższych częściach oddzielone płaskim gzymsem kordonowym. Do części ścian bocznych dostawione zewnętrze klatki schodowe. Wszystkie ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Poszczególne części obiektu przykryte dachami czterospadowymi z dachówki ceramicznej.  W połaciach dachów niższej części parzyste lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek o częściowo przekształconej bryle przez obszerną dobudówkę z zewnętrzna klatką schodową. Stolarka okienna wymieniona na nową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest