046 Mrągowo ul Mrongowiusza 1c

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 046
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: stróżówka
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza  1c
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w latach 20-tych XX w. Murowany z cegły na planie zbliżonym do kwadratu z narożnym podcieniem. Otwory w obiekcie zamknięte płasko. Podcień wsparty a ozdobnie wycinanych drewnianych  słupach podcieniowych z zastrzałami. Obiekt z dachem namiotowym. pokryty dachówką ceramiczną. W w jednej połaci lukarna.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Na skutek obłożenia płytkami obiekt utracił  część cech stylowych.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest