047 Mrągowo ul Mrongowiusza 3

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 047
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza  3
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Fasada siedmioosiowa.  W pierwszej kondygnacji w osiach skrajnych umieszczone drzwi. W czterech pozostałych osiach okna. Druga kondygnacja siedmioosiowa. Dwie pierwsze i dwie ostatnie osie z oknami umieszczonymi nieco wyżej. Wszystkie otwory zamknięte płasko. W podokapie, pomiędzy pierwszą i druga oraz szóstą i siódmą osią, po jednym prostokątnym okienku. Nad trzema środkowymi osiami trójosiowa facjata zwieńczona trójkątnym szczytem wewnątrz którego okulus. Budynek przykrywa dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Facjata z dachem poprzecznym, dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez współczesne dobudówki do ścian szczytowych. Dwa okna w pierwszej kondygnacji fasady zamurowane. Stolarka okienna częściowo wymieniona na plastikową.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest