048 Mrągowo ul Mrongowiusza 4

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 048
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 4
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, otynkowany. Fasada w pierwszej kondygnacji siedmioosiowa z centralnie umieszczonymi drzwiami.  Otwory tej kondygnacji zamknięte odcinkowo z nadokiennikiem z kluczem oraz parapetem. Druga kondygnacja sześcioosiowa z oknami zamkniętymi płasko oraz z nadokiennikami z kluczem. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Nad dwoma środkowymi osiami facjata zdobiona naśladownictwem „muru pruskiego”. Dwuosiowa, zwieńczona trójkątnym szczytem. Jedna ściana szczytowa niedostępna, druga ślepa. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci dachu poza facjatą lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częściowo zmienioną i przekształconą stolarka okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest