049 Mrągowo ul Mrongowiusza 6

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 049
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 6
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w końcu XIX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny z czteroosiową fasadą, otynkowany. W pierwszej kondygnacji w pierwszej osi drzwi, w pozostałych okna. Wszystkie otwory w budynku zamknięte płasko, ujęte w opaski z tynku.  W drugiej kondygnacji cztery okna. Fasada zamknięte gzymsem wieńczącym. Ściany boczne  niedostępne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. W połaci frontowej dwuosiowa lukarna.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częściowo zmienioną stolarką okienną. Ubytki w tynku.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest