050 Mrągowo ul Mrongowiusza 8

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 049
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 8
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Fasada jednokondygnacyjna, trójosiowa, obwiedziona pasem płaskiego, tynkowane gzymsu. Otwory zamknięte płasko. Nad nimi niepełna, tynkowana opaska, a pomiędzy fragmentaryczny tynkowany gzyms.  Powyżej gzyms kordonowy nad nim w podokapie dwie blendy poddasza z fragmentaryczną opaską. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Nad częścią środkową fasady facjata ujęta tynkowanymi lizenami. Wewnątrz umieszczone duże współczesne okno. Szczyt poprzecinany pionowymi, tynkowanymi pasami. Dostępna ściana szczytowa ślepa. Budynek z dachem dwuspadowym kryty blacho dachówką. Facjata z dachem poprzecznym, dwuspadowym.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony. Zmienione pokrycie dachu i stolarka okienna oraz kształt i wielkość oka w facjacie.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest