052 Mrągowo ul Mrongowiusza 26

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 052
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny wielorodzinny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 26
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny, otynkowany. Fasada ośmioosiowa. Wszystkie otwory w budynku zamknięte płasko. Ujęte płaskimi, cienkimi opaskami. W pierwszej kondygnacji w piątej osie drzwi. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Dostępna ściana szczytowa ślepa jedynie w szczycie dwa duże i dwa małe okna oraz dwa świetliki. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu, nad czwartą i piątą osią, centralnie umieszczona, dwuosiowa facjata zwieńczona trójkątnym szczytem. Facjatę flankują dwie lukarny.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek z częściowo zmienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest