053 Mrągowo ul Mrongowiusza 28

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 053
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 28
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 2 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie, dwukondygnacyjny z pięcioosiową fasadą, otynkowany Narożniki fasady boniowane.  Otwory w całym budynku zamknięte płasko. Okna analogiczne ujęte malowanymi, cienkimi opaskami. W pierwszej osie pierwszej kondygnacji w prostym portalu umieszczone drzwi. Jedna ściana szczytowa niedostępna. Druga dostępna, w połowie otynkowana nowym tynkiem. Jednoosiowa.  Szczyt trójkątny, w nim dwa duże okna a w szczyciku półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci, nad drugą i trzecią osią, dwuosiowa facjata, obok luakrna.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek ze zmienioną stolarką okienną.
13. Uwagi: 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.
 

facebook
pinterest