054 Mrągowo ul Mrongowiusza 29a

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 054
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  willa
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 29a
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
1853
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
A-3638 z 3.12.1993 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w latach 1906-1907. Murowany z cegły na planie prostokąta, posadowiony na kamienno-cementowym fundamencie. Fasada  pierwotnie sześcioosiowa, obecnie do dwóch pierwszych osi dostawiona oszklony, współczesny ganek. Narożniki obiektu boniowane. Dwie środowe osie zryzalitowane ujęte boniowaneniem, połączone z facjatą w połaci dachu. Facjata, półszczyty i podokap budynku wykonane w konstrukcji „muru pruskiego”. Facjata dwukondygnacyjna, z czterema oknami zgrupowanymi po dwa w pierwszej kondygnacji. Nad nią niewielki trójosiowy wykusz. Okna w ryzalicie ujęte pełnymi opaskami, poza nim niepełnymi.   Jedna ściana szczytowa ślepa w drugiej drzwi w niepełnej opasce.  Półszczyty analogiczne w centrum dwa okna nad nimi dwa mniejsze okienka. W narożnikach niewielkie, skośnie ścięte okna. Budynek z dachem naczółkowym kryty dachówką ceramiczną ze sterczynami nad naczółkami. Facjata z dachem naczółkowym załamanym w trzy połacie nad wykuszem. W zwieńczeniu sterczyną z wiatrowskazem.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez dobudowę ganku.
13. Uwagi: 
budynek mocno zasłonięty reklamami.
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest