056 Mrągowo ul Mrongowiusza 33

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 056
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 33
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w początku XX w., bezstylowy. Murowany z cegły na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z trójosiową fasadą. Ostania oś w obu kondygnacjach mieści klatkę schodową z otworami wyłamanymi z linii okien. W niej w pierwszej kondygnacji drzwi, w drugiej okno powyżej półokrągły świetlik. Okna w całym budynku zamknięte płasko ujęte malowanymi, płaskimi opaskami. Kondygnacje rozdzielone malowanym gzymsem kordonowym. Fasada zamknięta gzymsem wieńczącym. Jedna ściana szczytowa ślepa. W szczycie okno nad nim półokrągły świetlik. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną.
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek ze stolarką okienną wymienioną na plastikową i współczesnymi drzwiami.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

facebook
pinterest