057 Mrągowo ul Mrongowiusza 58

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 057
1. Miejscowość: 
Mrągowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: budynek mieszkalny
6. Nazwa własna zabytku:  --
7. Adres zabytku: ul. Mrongowiusza 58
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
brak karty ewidencyjnej
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków:
obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 
Obiekt zbudowany w 1 ćwierci XX w. Murowany z cegły na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Fasada czteroosiowa. W pierwszej osie drzwi. Wszystkie otwory zamknięte płasko. Do jednej ściany szczytowej dostawiona dobudówka. W półszczycie dwa okna zamknięte płasko. Nad nimi dwa małe okienka.  Budynek główny z dachem naczółkowym kryty dachówką ceramiczną. We frontowej połaci dachu, nad drugą i trzecią osią, dwuosiowa facjata, rozwiązana analogicznie jak szczyt, nakryta dachem naczółkowym.  
12. Stan zachowania zabytku: 
Budynek częściowo przekształcony przez  dobudówkę. Stolarka okienna wymieniona na nową.
13. Uwagi:  --
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.02.2008 r.

 

facebook
pinterest